Niet scoren met de laagste prijs

Over het winnen van kwalitatieve aanbestedingen

Opdrachtgevers in de B&U kiezen steeds vaker voor nieuwe aanbestedingsvormen, waarbij het niet meer alleen om de laagste prijs gaat maar om de economisch meest voordelige aanbieding. Hierbij kunnen tal van andere factoren een rol spelen in de gunning. Wie daar het best op inspeelt kan goed werk binnen halen. Het biedt kansen voor innovatie en een onderscheidend aanbod. Maar vergt ook veel van de inschrijvers. Dat dwingt tot hoge professionaliteit en strategische keuzes. En er wint er maar één.

Hoe daar het best mee om te gaan is het onderwerp van de Glasbak-sessie op 20 maart aanstaande. Specifiek voor tendermanagers en hun directies bieden wij het volgende programma:

de glasbak

Programma:

16.00 Syto Goslinga: Welkom in De Glasbak

16.10 Margriet Drijver: Trends in opdrachtgeversland

Wat betekent ‘professionalisering opdrachtgeverschap’ voor de markt. Waar gaat het heen met de ontmoeting van vraag en aanbod in de bouw.
Margriet Drijver is trekker van het actieteam ‘professionalisering opdrachtgeverschap’ voor actieagenda bouw en partner bij De Bouwer & Partners.

16.20 Marcel Heskes: Spanning in de keuken van de opdrachtgever

Vragen, opties, dilemma’s en keuzes bij opdrachtgevers in de uitwerking van de primaire behoefte tot een kwalitatieve uitvraag.
Ir. Marcel Heskes is directeur van Squarewise

16.30 Peter Staats: Lessen uit de Infra, de aanbesteding is ook een project!

Observaties en overdenkingen op weg naar de winnende aanpak; ervaringen uit de infrastructuur. Het winnen van een emvi-aanbesteding berust niet op toeval. Een scherpe analyse van de vraag en de vraag achter de vraag zijn een goede start. Een strak gestuurd proces en een goed samengesteld team leveren een aanbieding waarbij kwaliteit, kosten en emvi-waarde in balans zijn.  Projectmatige aanpak loont.

Ing. Peter Staats heeft als bedrijfsleider en regiodirecteur meegebouwd aan de professionalisering van de gestructureerde EMVI-aanpak bij grote infrabedrijven en werkt momenteel bij ProRail.

16.40 Panel/Groepsdiscussie

Succesvol inspelen op kwalitatieve selecties, hoe doe je dat? Wanneer doe je wel of niet mee? Wie zitten er in het tenderteam? Hoe analyseer je de vraag en ontwikkel je je aanbod? Hoe voorkom je frustraties en zorg je dat je als winnaar uit de bus komt? Op deze en andere vragen dagen we de deelnemers uit en brengen we uitdagende visies, heldere antwoorden en nuttige tips en trucs.

17.50 Samenvatting en afronding

18.00 Borrel

 

Lees hier het verslag van deze geslaagde Werksessie