Op 12 november spreekt Syto Goslinga over “Waarom zouden Groningers wakker liggen van aardbevingen?”
op het Duurzaam Gebouwd Congres met thema Samen bouwen aan Duurzaam Groningen’. 

Wat beweegt Groningers? Wat bindt ze? Wat overkomt ze? En wat verdienen ze? Visie op de opgave vanuit een strategisch marketing perspectief: Hoe nemen we de bewoners serieus, als uitgangspunt van beleid en actie? Hoe krijgen we zicht en grip op hun emoties, hun behoeften en belangen? En hoe spelen we daar op in? Individueel, collectief of massaal, per huis, per straat, plaatselijk of regionaal. Of juist per sector? En met wat voor mix van oplossingen? Sociaal, technisch, financieel, juridisch, communicatief? Niemand wil wakker liggen van gaswinning, bevingen, schade of waardedaling. Noch van onzekerheid, woede, angst, frustratie of verdriet. Iedereen wil lekker slapen. Hoe we dat bereiken? Samen! Met de ontwikkeling en realisatie van De Rustfebriek!

DB&P is sinds 2013 betrokken bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Met onder andere de Rustfebriek, het plan dat werd gemaakt in opdracht van NAM en SAVE Groningen